Een selectie van ons advieswerk:

zandvoortbreed.jpg

haalbaarheidsonderzoek voor coöperatieven

contract.jpg

Mediation bij woonzaken

groenmarkt.jpg

Participatie en co-creatie Groenmarkt

kantoormensen.jpg

Selectieteam Spaarndammerschoollocatie

cooperatief.jpg

Wooncoöperaties 50+

Onze expertise:

 

Onze expertise bij wonen en bouwen richt zich met name op het raakvlak met mens en maatschappij. Hierbij hoort het organiseren van draagvlak, het scheppen van heldere kaders bij ontwikkelingen, het mediëren bij conflictsituaties. We zijn specialist is participatie en co-creatieprocessen en geven deze processen vorm en inhoud. Ook ondersteunen en faciliteren burgerinitiatieven met organisatie- en strategische adviezen, ondersteuning met ons netwerk en lobbykracht.

 

 

Onze visie

In onze visie behoren gebouwen waarin mensen wonen niet in handen te zijn van anonieme bureaucratische organisaties maar in handen van bewoners zelf of van benaderbare maatschappelijke organisaties. Waarde van vastgoed wordt bepaald door gebruikswaarde en betaalbaarheid, niet door rendementen en prijsstijgingen. Het perspectief van de eindgebruiker is ons verterkpunt, het maatschappelijk rendement ons eindpunt.

 

Onze opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren: bewonersorganisaties, belangengroeperingen, woningcorporaties en zorgorganisaties