Wie we zijn

Niestijl Advies en Architectuur is een advies- en architectenbureau gespecialiseerd in projecten waarbij vastgoedontwikkeling en complexe communicatie- en procedurele processen elkaar raken.

Onze kracht is de synergie tussen onze ontwerpvaardigheden en onze ervaring met communicatieve- en procedurele en bestuurlijke kwesties. Onze belangrijkste uitdaging is om binnen de financiële randvoorwaarden hoogwaardige architectuur te realiseren. NAA werkt met Building Information Modelling. BIM is een werkmethodiek waarbij in één 3d model alle disciplines met elkaar kunnen samenwerken.

Visie

Duurzaamheid is voor ons een belangrijk item. De aarde is onze bron en onze inspirator in al haar verschijningsvormen. Wij hebben ons gespecialiseerd in passief bouwen en 0-op de meter. Ook in onze werkwijze willen wij duurzaam zijn. Wij ontwerpen op basis van behoefte van onze gebruikers. We peilen behoeftes en we toetsen het ook. We denken vanuit de eindgebruiker.

Participatie en co-creatie

Wij hebben een grote track-record op het gebied van participatie en co-creatie. Zowel bij ons architectenwerk waarin we veel voor bewonersgroepen werken en samen met hen ontwerpen als in ons advieswerk waar in we particiapatieprocessen begeleiden. Wij zijn gespecialiseerd in ontwerp en ontwikkelingstrajecten waar bewonersgroepen of buurtgroepen grote inspraak hebben. Wij kunnen participatietrajecten vormgeven en begeleiden in opdracht van gemeentes of ontwikkelaars. Caro Niestijl treed regelmatig op als voorzitter of mediator bij participatietrajecten.

Samenwerking

Wij zien meerwaarde in een multidisciplinaire aanpak en hebben de beschikking over strategische partners op het gebied van marktonderzoek, bouwkosten- en expoitatieberekeningen en uitwerking. Bij elke opdracht zoeken wij passende partners zodat wij een optimaal product kunnen leveren. 
Niestijl Advies en Architectuur maakt deel uit van Servicewise, adviesbureau voor maatschappelijke projectontwikkeling.
www.servicewise.nl

Over Caro Niestijl

Caro Niestijl is afegstudeerd aan de TU Delft afdeling Bouwkunde en heeft gestudeerd aan het Berlage Instituut. Naast haar werk als architect en adviseur heeft zij zich geschoold als mediator. Daarnaast heeft zij veel bestuurlijke taken gedaan. Ondermeer is zij toezichthouder bij meerdere maatschappelijke ondernemeningen geweest. Haar persoonlijke kenmerken zijn open, doortastend en betrokken.

caro.jpg
Heeft u een vraag?
We staan u graag te woord.
Bel of mail met Caro Niestijl
 
06 41049309
caro@niestijl.nl
 
Vorlage2_Industrie_worldmap.png